Bismillah ir Rahman ir Rahim

Zaynab

Doa Sabah

Zaynab

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

 

Ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya

 

Ya Allah!

Wahai, Yang mengulurkan lidah pagi dalam ucapan fajarnya,

Mengirimkan serpihan-serpihan malam gelap

ke dalam redup kegagapannya

Mengukuhkan falak yang beredar dalam ketentuan kisarannya,

Dan memancarkan kecerlangan matahari

dengan cahayanya yang menyala!  

Wahai, Yang mengunjukkan zat-nya

Dan jauh di luar kesamaan dengan makhluk-makhluk –Nya

Dan Maha Mulia, tiada yang menyamai sifat-sifat-Nya!

 

Wahai, Yang dekat pada pikiran yang melintas,

Jauh dari pandangan mata

Dan mengetahui sebelumnya apa yang akan ada!  

Wahai,Yang telah meletakkan aku pada keenakan

dalam keamanan dan perlindungan- Nya,

Membangunkan aku pada ni’mat-ni’kmat dan kebaikan

yang dianugerahkan-Nya kepadaku

Dan menahan dari padaku cakar-cakar kejahatan

dengan tangan-Nya dan kekuatan-Nya!  

Ya, Allah, limpahkanlah kiranya sholawat,

atas penunjuk jalan kepasa-Mu di malam yang paling kelam,

Ia yang berpegang pada tal kemulian yang terpanjang, dari tali-Mu,

Yang kemuliannya terbukti pada puncak bahu-bahu kukuh

Dan yang kakinya terpijak kukuh walaupun tempat-tempat licin di jaman dulu

Dan atas keluarganya, kepada yang baik, yang tepilih, yang saleh,

Dan bukakanlah bagi kami, ya Allah, daun-daun pintu pagi

Dengan kunci-kunci rahmat dan kejayaan!

Baju aku, ya Allah, dengan jubah-jubah petunjuk

dan kesalehan yang paling cemerlang!

Tanamankanlah, ya Allah sumber-sumber keserhanaan

dalam tempat pengairan hatiku!

Alirkanlah, ya Allah, karena kebesaran-Mu,

airmata duka dari sudut-sudut mataku!

Dan hukumlah, ya Allah, ketidak pedulian

dari kekakuanku,dengan kendali kepuasan!

Tuhanku, apabila tidak kau dahulukan aku dengan rahmat

dari-Mu dengan taufik yang baik bagiku.

Maka siapakah yang dapat membawaku kepada-Mu

pada jalan yang jelas?

Apabila pertimbangan-Mu akan mengalihkan aku

kepada petunjuk hasrat-hasrat dan harapan,

Maka siapaka yang akan menghapus ketergelinciranku

dari sandungan-sandungan hawa nafsu?

Apabila pertolonganMu meninggalkan aku

dalam pertempuran melawan nafsu dan setan

Maka pengabaian-Mu itu tentu telah meninggalkan aku

kepada kesulitan dan kehilangan

Tuhanku, Kau lihat, bahwa aku datang kepada-Mu

hanya dari arah harapan

Berpegang pada ujung-ujung tali-Mu ketika dosa-dosaku

telah mengusirkan dari rumah persatuan?

Maka, betapa buruk bukit yang telah didaki

jiwaku-hawa nafsunya!

Celakalah atasnya karena tergoda karena tergoda

oleh sangka-sangka dan hasrat-hasratnya sendiri!

Dan kehancuran atasnya, karena keberanian terhadap penghulu

dan pelindungnya!

Tuhanku, aku mengetuk pada pintu rahmat-Mu

dengan tangan harapanku,

Lari kepada-Mu mencari perlindungan dari hawa nafsuku

yang berlebihan  

Dan menaruh jari-jari cintaku ke ujung tali-tali-Mu

Maka ampunilah, ya Allah, kecongkakan dan kekeliruan

yang telah kuperbuat,

Dan bebaskan aku dari jeritan umbalan jubahku

Karena Engkau adalah penghuluku, pelindungku, penopangku

dan harapanku

Dan Engkau dalah tujuan pencarianku

dan hasratku pada akhir kesudahanku

dan kediaman yang kukuh

Tuhanku, betapa mungkin kau usir seorang pengemis miskin

yang lari meminta perlindungan pada-mu dari dosa?

Betapa mungkin kau kecewakan orang yang mencati petunjuk

yang lari memperbaiki dari ke ambang-Mu?

Betapa mungkin kau tolak orang kehausan yang datang

ke kolam-kolam-Mu untuk minum?

Tak pernah ! Karena kolam-kolam-Mu penuh

dengan sulitnya musim kering

Pintu-Mu terbuka bagi yang mencari dan yang hendak masuk

Engkau adalah tujuan permohonan, dan sasaran harapan,

 

Tuhanku, inilah kendali-kendali jiwaku, aku telah mengikatnya dengan ikatan-ikatan kehendak-mu

Inilah beban-beban dosaku, aku telah menghindarkannya

dengan keampunan dan rahmat-Mu 

Dan ini adalah hawa nafsuku yang menyesatkan,

aku telah mempercayakannya kepada ambang kehalusan

dan kebaikan-Mu

Maka jadikanlah pagiku ini, ya Allah, turun kepadaku

dengan cahaya petunjuk,

Dan dengan keselamatan, dalam agama dan dunia!

 

Dan jadikanlah petangku perisai terhadap tipuan musuh

Dan perlindungan terhadap pukulan nafsu yang merusak!

Sesungguhnya engkau kuasa atas apa yang kau kehendaki!

Engkau berikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki,

Dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki

Engkau muliakan orang yang kau kehendaki

Dan Engkau hinakan dari orang yang kau kehendaki

Di tangan-Mu-lah segala kebaikan,

Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu

Engkau masukan malam ke dalam siang,

Engkau masukan siang ke dalam malam

Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati!

 

dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup

Dan kau beri rizki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa batas

Tiada tuhan selain Engkau Maha suci Engkau,

bagi-Mu segala pujian!

Siapa yang mengenal kodrat-Mu tanpa takut kepada-Mu?

Siapa yang mengenal Engkau tanpa terpesona?

Dengan kekuasan-Mu kau gabungkan yang tak tercerai berai,

Dengan kehalusan-Mu kau kuakkan rekahan siang,

Dengan kemurahan-Mu, Kau sinari selimut malam yang kelam,

Engkau membuat air, manis dan asin, mengalir

dari batu-batu keras berkilat,

Dan menurunkan dari awan, air yang banyak tercurah

Dan menetapkan matahari dan bulan

sebagai lampu menyala bagi makhluk

Tanpa mengalami lelah, tanpa kesulitan,

dalam yang Engkau mulai itu  

Maka, wahai Yang sendirian dalam kekusanan dan kebaikan

Dan menguasai hamba-hamba-Nya

dengan kematian dan kepunahan

Limpahkanlah kiranya sholawat atas Muhammad

dan keluarganya yang bertaqwa,

Terimalah kiranya do’aku, dengarkanlah seruanku,

Wujudkanlah kiranya harapan dan hasratku, dengan karunia-Mu

 

Wahai, Yang terbaik dari yang dimintai menyingkirkan kesusahan

Tujuan harapan disetiap kesulitan dan kelapangan  !

Telah kusampaikan hajatku

Janganlah Kau tolak aku, wahai Tuhanku,

dengan berputus harapan atas pemberian-Mu yang mulia

 

Wahai, Yang Maha Pemurah ! 

Wahai, Yang Maha Pemurah !, 

Wahai, Yang Maha Pemurah !, 

 

Demi Rahmat-Mu,

wahai Yang maha Pengasih dari segala yang pengasih !  

Dan Allah memberi sholawat kepada yang terbaik

dari makhluk-makhluk-Nya, Muhammad,

dan semua keluarganya !  

Tuhanku, hatiku bertakbir, jiwaku berkekurangan,

Akalku kalah, hawa nafsuku menang,

Ketaatanku sedikit, pelanggaranku banyak,

Lidahku mengakui dosa-dosaku,

Maka apakah yang akan kulakukan?

 

Wahai, Yang menutupi cacat!

Wahai, yang mengetahui segala yang gaib!

Wahai, Yang menyingkirkan kesulitan!  

Ampunilah dosa-dosaku, semuanya,

demi kesucian Muhammad dan keluarga Muhammad!

Wahai, Yang Maha Pengampun!

Wahai, Yang Maha Pengampun!

 

Wahai, Yang Maha Pengampun!

Demi Rahmat-Mu, 

 

Wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih!


Source:

http://www.fatimah.org

http://members.ozemail.com.au/~zaynabelfatah

Back to Dua'as Page

Back to Top

© All rights reserved 2005
Zaynab Homepage