Vertė Algimantas Litvinas, alisli@aiva.lt

FreeZipas - tai greita ir patogi kompaktiška programa aplankams Windows 95 ar Windows NT terpėje suglaudinti (archyvui sukurti) ir zip archyvams išskleisti (failams atkurti). Kad juo suglaudintum aplankus ar išskleistum archyvus, pakanka mokėti naudotis Windows Explorer (WE). FreeZipas yra pilnutinai integruotas Windows operacinėn terpėn tipiniais sisteminiais ryšiais. Jo instaliavimas labai paprastas.

Ant zip tipo archyvo paspaudus DEŠINĮ pelės klavišą, atsiveria

MENIU

UnZip - išskleisti
Unzip here - išskleisti šiame aplanke
ListZip - pasižiūrėti archyvo failų sąrašą
TestZip - patikrinti, ar archyvas nepažeistas
Pick Unzip folder - paskirti nuolatinį aplanką archyvams išskleisti
Reset UnZip folder - nuolatiniu paskirti aplanką, kuriame yra zip failas
FreeZip help - pagalba
About FreeZip - duomenys apie programą

Pelės KAIRIUOJU klavišu DVIGUBAI spragtelėjus ant zip arhyvo, jis išskleidžiamas šiame (arba pasirinktame nuolatiniu) aplanke. Pasirinkti nuolatinį aplanką, į kurį FreeZipas archyvo failus išskleis pagal nutylėjimą, leidžia komanda "Pick UnZip folder". O paskirti išskleidimui nuolatiniu tą patį aplanką, kuriame yra zip failas, galima komanda "Reset Unzip folder".

Windows Explorer programoje nuspaudus DEŠINĮ pelės klavišą ant kurio nors aplanko, irgi atsiveria dialogo langas su galimų veiksmų sąrašu. Tarp jų paspaudus "Zip", programa pradeda suglaudinti šio aplanko arba visų lange esamų aplankų turinį (priklausomai nuo kairiojo/dešiniojo WE lango). Atsiradęs zip archyvas gauna pavadinimą "Free.zip". Jis yra tame pat aplanke, kurio turinys tapo suglaudintas. Vėlesnio identifikavimo patogumui patariama pirmąją pavadinimo dalį pakeisti.

Aplankus galima archyvuoti ir kairiajame, ir dešiniajame Windows Explorer lange. Bet yra toks esminis skirtumas, kad DEŠINIAJAME lange suglaudinami visi tuo metu ten esantieji aplankai. Pavyzdžiui, jei jame matyti diskinio kaupiklio C turinys, tai pele ant kurio nors iš čia regimų aplankų davus komandą "Zip", FreeZipas ims archyvuoti visą diską! O jei ant aplanko pele bakstelsime KAIRIAJAME WE lange, į failą "Free.zip" bus suglaudinamas tik šis aplankas (kartu su poaplankiais). Nesant tikram dėl pasekmių, geriau FreeZipu naudotis tiktai kairiojoje WE pusėje. Nepatartina ir nėra reikalo suglaudinti dideles grupes aplankų.

Nepavyks sukurti failo "Free.zip", jeigu aplanke jau yra failas tokiu pavadinimu. Suglaudinimo procesą galima bet kuriuo momentu nutraukti komanda [Ctrl]+[c] arba [Ctrl]+[Break]. Tada archyvo "Free.zip" kūrimas atšaukiamas.

FreeZipas pašalinamas iš sistemos komandų seka:
Start -> Settings -> Control Panel -> Add/Remove Programs.

FreeZipas yra "freeware" programa, t.y. nemokama. Galima be autoriaus atskiro leidimo komercinėms reikmėms kopijuoti FreeZipą į kompaktinius diskus (CD-ROMus) ar kitokias laikmenas. Bet su sąlyga, kad jo kaina bus minimali, tik gamybos ir platinimo išlaidoms padengti.