Přeložil Jindřich Brousil, jbrou@lf1.cuni.cz

FreeZip je malý, rychlý a výkonný ZIP-kompatibilní nástroj pro kompresi a dekompresi souborů a adresářů ve Windows 95/NT4. FreeZip se integruje s Průzkumníkem Windows a používá sdružování souborů a související menu ke kompresi a dekompresi souborů, včetně dlouhých názvů souborů a podadresářů. Umíte-li používat Průzkumník Windows, můžete používat FreeZip, aniž byste se učili něco nového. Setup je záležitostí jednoho klepnutí myši a není třeba zadávat žádné možnosti ani nastavení.

Přístup k menu a nápovědě získáte klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor ZIP.
UnZip
UnZip here
ListZip
TestZip
Pick UnZip folder
Reset UnZip folder
FreeZip Help
About FreeZip
- Dekomprimovat
- Dekomprimovat do aktivní složky
- Zobrazit obsah souboru ZIP
- Ověřit integritu souboru ZIP
- Definovat složku pro dekompresi
- Zrušit definovanou složku pro dekompresi
- Zobrazit nápovědu FreeZip
- Zobrazit informace o programu FreeZip


DEKOMPRESE souboru ZIP se provádí jednoduše poklepáním na jeho jméno. Soubor bude dekomprimován do aktivní nebo definované složky. Pro všechny dekomprimované soubory můžete definovat jednu složku tak, že z menu vyberete "Pick UnZip folder" a zadáte její jméno. Když pak poklepete na soubor ZIP kdekoli ve vašem systému, bude dekomprimován do této složky. K implicitnímu způsobu práce programu se vrátíte tak, že z menu vyberete "Reset UnZip folder", nebo jednorázově můžete dekomprimovat do aktivní složky tak, že klepnete na soubor ZIP pravým tlačítkem myši a z menu vyberete "UnZip here".

KOMPRESE souboru se provádí klepnutím pravým tlačítkem myši na jméno složky, ve které je soubor a zvolením položky "Zip" z menu. Současně budou zkomprimovány všechny další soubory a podadresáře, pokud ve složce nějaké jsou. Komprimovaný soubor bude mít jméno "Free.zip" a bude uložen do stejné složky. Budete jej ovšem muset přejmenovat. Na jméno složky můžete klepnout v levém i pravém panelu Průzkumníku, ale "Free.zip" vytvořený v pravém panelu bude zahrnovat všechny soubory a složky v tomto panelu zobrazené. Jestliže např. pravý panel zobrazuje obsah C:\ a vy vyberete jednu ze složek v tomto panelu zobrazených, zkomprimujete celý pevný disk. "Free.zip" vytvořený z levého panelu bude obsahovat pouze zvolenou složku a všechno, co je v ní. Pokud si nejste jisti, používejte pouze levý panel. "Free.zip" nebude vytvořen a nepřepíše soubor stejného jména, pokud již existuje v cílové složce. Průběh komprese můžete kdykoli zastavit pomocí [Ctrl]+[c] nebo [Ctrl]+[Break], nebo klepnutím na [X] okna. Částečně zkomprimovaný soubor bude automaticky odstraněn.

OBSAH komprimovaného souboru se zobrazí klepnutím pravým tlačítkem myši na jeho jméno a výběrem "ListZip" z menu.

TEST integrity dat v komprimovaném souboru se provede klepnutím pravým tlačítkem myši na jeho jméno a výběrem "TestZip" z menu.

FreeZip může být odinstalován postupem:
Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Přidat nebo ubrat programy.

Poznámka o Freeware
FreeZip je volně přístupný pro použití i distribuci. Máte mé svolení a nepotřebujete posílat e-mail v případě zařazení programu FreeZip na CD-ROM nebo jiná media, za předpokladu, že budou prodávány za minimální cenu kryjící náklady na jejich výrobu a distribuci.