Pertas Latviešu Ziņas
Redakcija

Jānis Vucēns
Pertas Latviešu Ziņas (PLZ) ir Pertas Latviešu organizāciju informācijas ziņotājs.

PLZ tiek izsūtītas par pastu visiem Pertas Latviešu organizāciju biedriem.

PLZ gatavošanas un sūtīšanas izdevumus sedz Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā, Daugavas Vanagi Pertas nodaļa un Ev. Lut Sv. Pāvila draudze.

PLZ iznāk 6 reizes gadā janvārī, martā, maijā, jūlijā, septembrī un novembrī.

Textus un informāciju ziņām lūdz iesūtiet redakcijai pirms iepriekšējā mēneša 15. datumu.
e-pasts
pertaszinas@ozemail.com.au
adresse
PO BOX 273
MADDINGTON  WA 6109
AUSTRALIA