Pertas latviešu organizācijas
 
Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā

Jānis Purvinskis 9582 5221
LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā

Jānis Vucēns
9398 1958
Pertas Latviešu Centrs

60 Cleaver Terrace,
Belmont, WA
9277 6830
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze
  Mācītājs: Gunis Balodis 9562 0537
0419 016 758
  Priekšniece: Ieva Vlahova 9367 4104
  Dāmu komitejas priekšniece:


Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā

Priekšnieks:  Jānis Kukuls 04 0274 7077

Grāmatu galds  9277 6830

Daugavas Vanagi Pertas nodaļa

Sekretārs: Jānis Lūks 9277 6884

Vanadžu kopas vadītāja: 
   Rita
Džonsone
9349 2332

Kluba vadītājs:
   Viktors Mazaļevskis
9453 6925

Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK)

Priekšnieks: Andris Vārpiņš 

Korporācijas Kopa Pertā

Sen.fil! Jānis Purvinskis 9582 5221

Pertas Latviešu Ziņas

P.O. Box 273,
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA
pertaszinas@ozemail.com.au


     
2013.09.01