Pertas latviešu organizācijas
 
Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā

Jānis Purvinskis 9582 5221
LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā

Jānis Vucēns
jvucens@ozemail.com.au
9398 1958
Pertas Latviešu Centrs

60 Cleaver Terrace,
Belmont, WA
9277 6830
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze
  Mācītājs: Gunis Balodis 040 904 8863
  Priekšniece: Ieva Vlahova 044 719 4080
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā

Priekšnieks:  Jānis Kukuls 04 0274 7077

Grāmatu galds  9277 6830
Daugavas Vanagi Pertas nodaļa

Sekretārs: Jānis Lūks 9277 6884

Vanadžu kopas vadītāja:
   Rita
Džonsone
9349 2332

DV Kluba vadītājs:
   Viktors Mazaļevskis
9453 6925
Pertas Latviešu Ziņas

P.O. Box 273,
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA
pertaszinas@ozemail.com.au


     
2018.02.22