janvārī
7

Dievkalpojums plkst. 10:30
21

Dievkalpojums plkst. 10:30
21

Latvijas Dejure/Draudzīgais aicinājums plkst 13:00
februārī
4
Dievkalpojums plkst. 10:30
Māc. Colvin MacPherson
5
Daugavas Vanadžu pilnsapulce plkst. 11:00
11
Daugavas Vanagu pilnsapulce plkst. 13:00
14
Dievkalpojums plkst. 18:00
Pelnu diena
18
Dievkalpojums plkst. 10:30
martā
4

Dievkalpojums plkst. 10:30
18

Dievkalpojums plkst. 10:30
29
Dievkalpojums plkst. 18:00
Zaļā ceturdiena
30
Dievkalpojums plkst. 15:30
Lielā piektdiena
aprīlī
1
Dievkalpojums plkst. 10:30
Lieldienas