julijā
2
Dievkalpojums plkst. 10:30
16
Dievkalpojums plkst. 10:30
23
Daugavas Vanagdžu pusdienas plkst. 13:00
augustā
13

Dievkalpojums plkst. 10:30
20

Dievkalpojums plkst. 10:30
27

Daugavas Vanagu gadskārtejais sarīkojums plkst.18:00
septembrī
3

Dievkalpojums plkst. 10:30
17

Dievkalpojums plkst. 10:30
oktobrī
28

Svētās Pāvila Draudzes Seminārs