jūlijā
1 Daugavas Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 Filmu pēcpusdiena plkst. 13:00
23 ATVĒRTS REĢISTRĒŠANOS BALSOŠANAI PAR PASTU 14. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS (līdz 9. septembrim)
augustā
5 Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
7 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 Filmu pēcpusdiena plkst. 13:00
21 Daugavas Vanagu sarīkojums plkst. 13:00
28 Dievkalpojums plkst. 10:30
septembrī
2 Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
4 Dievkalpojums plkst. 10:30
DRAUDZES PILNSAPULCE
9 BEIDZĀS REGĪSTRĒŠANOS PAR PASTU BALSOŠANU 14. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS
18 Dievkalpojums plkst. 10:30
21 Filmu pēcpusdiena plkst. 13:00
oktobrī
1 14. Saeimas Vēlēšanas