martā
1
Dievkalpojums plkst. 18:00
5
Dievkalpojums plkst. 10:30
11
Daugavas Vanagu Austrālijas delegātu sanāksme plkst. 9:00
12
Daugavas Vanadžu Austrālijas 58. salidojums plkst. 10:00
19
Dievkalpojums plkst. 10:30
aprīlī
2

Dievkalpojums plkst. 10:30
9

ENGLISH LANGUAGE CHURCH SERVICE plkst. 13:00
13

Dievkalpojums plkst.18:00
14

Dievkalpojums plkst.15:30
16

Dievkalpojums plkst.10:30
maijā
7

Dievkalpojums plkst. 10:30
21

Dievkalpojums plkst. 10:30
28

Daugavas Vanagdzu pusdienas un filma plkst. 13:00