decembrī
24
Dievkalpojums plkst. 18:00
janvārī
6
Dievkalpojums plkst. 10:30
20
Dievkalpojums plkst. 10:30
27
Latvijas dejūre un Draudzīgais
Aicinājums atcere plkst. 10:30
februārī
3
Dievkalpojums plkst. 10:30
3
Daugavas Vanagu pilnsapulce plkst. 13:00
11
Daugavas Vanadžu plkst. 11:00
17
Dievkalpojums plkst. 10:30
martā
3
Dievkalpojums plkst. 10:30
6
Dievkalpojums plkst. 18:00
17
Dievkalpojums plkst. 10:30