septembrī
3
Dievkalpojums plkst. 10:30
17
Dievkalpojums plkst. 10:30
24
Latviešu Biedrības pilnsapulce plkst. 12:00
Latviešu Biedrības zupu pusdienas ar filmu plkst. 13:00
oktobrī
1

Dievkalpojums plkst. 10:30
1

Mākslas izstādes atklāšana plkst 15:00
Izstāde līdz 15. oktobrim
15

Dievkalpojums plkst. 10:30
28

Svētās Pāvila Draudzes Seminārs plkst. 9:00
Dievkalpojums plkst. 15:00
novembrī
4

V. Zatlera kunga 18. novembra runa
5

Dievkalpojums plkst. 10:30
18

Latvijas Valsts Svētki
19

Dievkalpojums plkst. 10:30