novembrī
4

V. Zatlera kunga 18. novembra runa
5

Dievkalpojums plkst. 10:30
18

Latvijas Valsts Svētki
Karoga uzvilkšana plkst. 7:00
Karoga nolaišana un svētku akts plkst. 18:00
19

Dievkalpojums plkst. 10:30
decembrī
3
Dievkalpojums plkst. 10:30
17
Dievkalpojums plkst. 10:30
17
Daugavas Vanagu, Daugavas Vanadžu un dāmu komitejas eglīte plkst. 13:00
24
Dievkalpojums plkst. 18:00
KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI
janvarī
7

Dievkalpojums plkst. 10:30
21

Dievkalpojums plkst. 10:30