novembrī
7 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 LATVIJAS VALSTS SVĒTKI
  • Karoga uzvilkšana plkst. 7:00
  • Karoga novilkšana un SVĒTKU AKTS plkst 18:00
28 Dievkalpojums plkst. 10:30
decembrī
12 DV biedru eglīte plkst. 13:00
15 Filmu pēcpusdiena plkst. 13:00
24 Dievkalpojums plkst. 18:00
janvārī
2 Dievkalpojums plkst. 10:30
16 Dievkalpojums plkst. 10:30