novembrī
1 Dievkalpojums plkst. 10:30
8 Latviešu Biedrības pilnsapulce plkst. 13:00
15 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS SVĒTKI
Karoga uzvilkšana plkst. 7:00
Karoga nolaišana plkst. 18:00
22 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS SVĒTKI akts plkst. 13:00
decembrī
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
24 Dievkalpojums plkst. 10:30
janvārī
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 Dievkalpojums plkst. 10:30