septembrī
2
Dievkalpojums plkst. 10:30
un PILNSAPULCE
16
Dievkalpojums plkst. 10:30
21
Mākslas izstādes atklāšana plkst. 18:00
23
LBRA pilnsapulce plkst. 12:00
Zupu pusdienas plkst. 13:00
oktobrī
6
13 SAEIMAS VELESANAS
14
Dievkalpojums plkst. 10:30
21
Dievkalpojums plkst. 10:30
KAPU SVĒTKI
16
Daugavas Vanagu biedru izbraukums
novembrī
4
18 novembra viesu runātājs
17
Svētās Pāvila Draudzes Seminārs
18
LATVIJAS VALSTS SVĒKI
LATVIJAI 100!