aprīlī
29

Latvijas vēstnieces vizīte Pertā plkst. 13:00
Latvijas ambassador's visit to Perth 13:00
maijā
20
Daugavas Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
27
Dievkalpojums plkst. 10:30
jūnijā
3
Dievkalpojums plkst. 10:30
17
Dievkalpojums plkst. 10:30
24
Jāņu sarīkojums plkst. 13:00
jūlijā
1
Dievkalpojums plkst. 10:30
15
Dievkalpojums plkst. 10:30