maijā
1 Dievkalpojums plkst. 10:30
9 Daugavas Vanadžu sanāksme plkst. 11:00
15 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 Filmu pēcpusdiena plkst. 13:00
21 Reģistrēšana uz pasēm
27, 28 LR vēstniecības mobīlā pasu komanda Pertā
jūnijā
3 Daugavas Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
12 Dievkalpojums plkst. 10:30
(Attālināts)
19 Dievkalpojums plkst. 10:30
(Attālināts)
23 LBRA Jāņu sarīkojums plkst. 18:00
jūlijā
1 Daugavas Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 Dievkalpojums plkst. 10:30