Pertas Latviešu Ziņas


Latviešu Apvienība
Austrālijā un Jaunzēlandē

SAITES

Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00

6EBAFM 95.3 MHz


Pertas Latviešu organizāciju
Sarīkojumu kalendārs