LATVIJAS REPUBLIKAS
VALSTS SVĒTKI

18. novembrī

Pertas Latviešu Centrā

plkst. 7:00
Karoga uzvilkšana

plkst. 18:00
Karoga nolaišana
un akts
Otrais tiešsaistes festivāls
“Latvijas filmas pasaulē”

no 14. novembra līdz 25. novembrim