18. novembra svinības Pertā

 

plkst 07:00 Karoga uzvilkšana

Pertas Latviešu Centrā

 

plkst 18:00 Karoga nolaišana un svinīgais akts

Pertas Latviešu Centrā, Daugavas Vanagu Klubā

 

Visi laipni aicināti