LATVIEŠU RADIO RAIDIJUMI
AUSTRĀLĪJAS LATVIEŠU AVĪZES
NOTIKUMI
Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē


LATVIJAS AVĪZES
TIMEKĻA PORTĀLI
TIMEKĻA LAPAS

PLZ Masthead
Pertas Latviešu organizāciju
Sarīkojumu kalendārs
novembrī
13 Dievkalpojums plkst. 10:30
18
LATVIJAS VALSTS SVĒTKI
plkst. 7:00 Karoga uzvilkšana
plkst. 18:00 Karoga novilkšana un svētku akts
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
23 Sarmītes Ēlertes runa plkst 14.00
24 Bībeles stunda plkst. 10:00
decembrī
4
Dievkalpojums plkst. 10:30
11
Eglīte plkst. 13:00
18
Dievkalpojums plkst.10:30
24
Dievkalpojums plkst. 18:00
janvārī
1
Dievkalpojums plkst. 10:30
29
Dievkalpojums plkst. 10:30


Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00

6EBAFM 95.3 MHz

2016.02.29
Jaunākās ziņas PLZ Arhīvs Pertas Latviešu organizācijas
Foto albums Redakcija
LATVIJAS VALSTS SVĒTKI PERTĀ
2016.g.18 novembrī

Karoga uzvilkšana plkst 7:00
Pertas Latviešu Centrā

Karoga nolaišana un svētku akts plkst. 18:00