LATVIEŠU RADIO RAIDIJUMI
AUSTRĀLĪJAS LATVIEŠU AVĪZES
NOTIKUMI
  • AL56KD Melburnā 2016.g.
Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē


LATVIJAS AVĪZES
TIMEKĻA PORTĀLI
TIMEKĻA LAPAS

PLZ Masthead
Pertas Latviešu organizāciju
Sarīkojumu kalendārs
fmartā
6 Dievkalpojums plkst. 10:30
6
Pulkveža O. Kaplaka, Latviešu leģiona un Kurzemes cietokšņa atcere plkst 13:00
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
ANGĻU VALODĀ
ENGLISH LANGUAGE SERVICE
24 Dievkalpojums plkst. 10:30
25 Dievkalpojums plkst. 15:30
LIELĀ PIEKTDIENA
27 Dievkalpojums plkst. 10:30
aprilī
3
Dievkalpojums plkst. 10:30
15
Mākslas izstādes atklāšana
24
Daugavas Vanadžu pusdienas
maijā
2
Dievkalpojums plkst. 10:30
22
Dievkalpojums plkst. 10:30
29
Dievkalpojums plkst. 10:30
ANGĻU VALODĀ

Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00

6EBAFM 95.3 MHz

2016.02.29
Jaunākās ziņas PLZ Arhīvs Pertas Latviešu organizācijas
Foto albums Redakcija

Pulkveža Oskara Kalpaka, Latviešu leģiona un Kurzemes Cīņu atcere
Daugavas Vanagu klubā
svētdien, 2016.g. 6 martā plkst. 13:00Pertas latviešu mākslinieku
izstāde
ATKLĀŠANA
2016.g. 15. aprīlī
plkst. 18:00
Heathcote Museum and Gallery